Regulamin

I. Klient Studia

Klientem studia może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest okazanie pisemnej zgody od rodziców przed przystąpieniem do ćwiczeń.

II. Ubiór

Każdorazowo przed przyjściem na zabiegi należy  zabrać ze sobą:

– getry/spodenki, koszulka / wygodny ubiór

– obuwia innego (z czystą podeszwą) od tego, w którym przyszedł do Studia,

– ręcznik, woda

III. Korzystanie z urządzeń Studia Modelowania Sylwetki

Pierwszeństwo do korzystania z usług mają ci klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji za pośrednictwem telefonu lub osobistej wizyty w recepcji.

W przypadku nieprzewidzianych sytuacji losowych, dokonaną wcześniej rezerwację odwołać można najpóźniej 3 godziny przed rozpoczęciem zajęć, w przypadku porannych godzin – dzień wcześniej.

Zastrzega się, że w przypadku nieodwołania rezerwacji następuje zaliczenie usługi na karnecie lub utrata wniesionej opłaty.

Zabiegi, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Studia zostają przeniesione na innym terminie.

Umówiona godzina jest jednocześnie godziną rozpoczęcia ćwiczeń, dlatego prosimy o przychodzenie przynajmniej 5- 10 minut wcześniej. Będzie to czas na przebranie i przygotowanie się do ćwiczeń. W przypadku spóźnienia, czas zabiegu może ulec skróceniu, a w przypadku zbyt dużego spóźnienia możliwe jest także anulowanie rezerwacji. W obu tych przypadkach następuje zaliczenie usługi.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń wymaga się zdjęcia wszelkiej biżuterii oraz elementów metalowych z włosów.

W razie pogorszenia samopoczucia i pogorszenia komfortu ćwiczeń, klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie personel Studia.

Tylko i wyłącznie personel Studia uprawniony jest do sterowania urządzeniami przeznaczonymi do ćwiczeń.

IV. Karnety

Okazanie karnetu jest obowiązkowe przed każdą wizytą w Studio.

Karnety ważne są przez 30 dni. Po upływie terminu, karnety nie będą uznawane.

* Cały regulamin dostępny w Studio.